SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Modülü
31 Ocak 2023

SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Modülü

SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC modülü, tasarımcıların çalışma ve yaşam ortamlarında hava akışını ve sıcaklık dağılımını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı olan modüldür.

Akış simülasyonu SOLIDWORKS Flow Simulation yazılımı, tasarımcılar ve mühendisler için hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin (CFD) karmaşıklığını ortadan kaldıran güçlü bir programdır. Tasarımınızın başarısı için kritik olan akışkan akışını, ısı transferini ve sıvı kuvvetlerini hızlı ve kolay bir şekilde simüle edebilirsiniz. HVAC Modülü, rakipsiz kullanım kolaylığı, güç ve üretkenlik sağlayan özel araçlar ve metodolojiler sağlamaktadır.

hvac-modulu

SOLIDWORKS Flow Simulation için HVAC modülü, çalışma ve yaşam ortamlarındaki hava ve gaz hareketini değerlendirmek için kullanılır. Modül, gelişmiş radyasyon modelleme, konfor parametreleri hesaplamaları ve geniş bir yapı malzemeleri kütüphanesini içermektedir. Araç seti, mühendislerin insanlar ve büyük ölçekli ortamlar için verimli soğutma sistemleri tasarlamanın zorluklarının üstesinden gelmelerini sağlamaktadır.

 • Hava Akışı Optimizasyonu: Büyük ölçekli bir ortamda hava akışını yönetmek, en fazla sayıda insan için optimum sıcaklığın korunmasının sağlanması için en önemli parametrelerinden biridir.
 • Ürün Termal Tasarımı: HVAC modülü, yalnızca ortamdaki hava akışını değil, aynı zamanda ortamda kullanılan ürünleri de simüle eder. Geliştirilmiş araç seti ile tasarımcılar artık ürünleri gerçek dünya davranışlarını göz önünde bulundurarak analiz ederler.
 • İnsan Konfor Parametreleri: Çevresel kontrolün etkinliği, insan konfor faktörleri ile ölçülür. Bu parametreler, hem insanların çevreye tepkilerini hem de çevrenin özelliklerini değerlendirmede kullanılır.

hvac-modulu-1

HVAC modülündeki sektöre özgü araçlar, doğrudan iklimlendirme veya büyük ölçekli soğutma ekipmanı tasarlayan mühendislerin kullanımı için oldukça uygundur. Bu araçları kısaca özetleyecek olursak:

 • Gelişmiş Radyasyon Modellemesi: Güneşten gelen termal radyasyonun soğutma gereksinimleri üzerinde önemli etkide olan bir parametredir. Malzeme seçimlerini doğru yapmak, HVAC modülüne dahil olan gelişmiş radyasyon modellemesi ile daha kolay olacaktır.
 • Mühendislik Veri tabanı: Gelişmiş bir mühendislik veri tabanı, çok çeşitli yapı malzemeleri ve fanları içermektedir. Yeni malzemeler, bina termal analizinin hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.
 • Konfor Parametreleri: PMV (Öngörülen Ortalama Oy) ve PPD (Beklenen Yüzde Memnun/Memnun Olmayanların Yüzdesi) HVAC modülü tarafından hesaplanan sekiz konfor parametresinden ikisidir. Bu iki parametre havalandırma, iklimlendirme açısında sorunlu alanların nerede olduğunu belirleyerek soğutma sistemi kurulmadan önce bunları çözmenize olanak tanımaktadır.

Şimdi HVAC modülünde bu düzenlemeleri nasıl yapabileceğimizi inceleyelim.

 • SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC modülünde Konfor Parametrelerini çözümlemek için ilk olarak Hesaplama Kontrol Seçeneklerinden aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

hvac-modulu-2

 • Ayrık Ordinatlar modeli HVAC modülü ile birlikte ışınım çözümlemelerinize olanak tanımaktadır. Bu model, her biri bir vektör yönüyle ilişkilendirilmiş, sayıları sınırlı olan ayrık katı açılarıyla ilgili ışınımsal geçiş denklemini çözümlemektedir. Bu yöntem, soğurucu (yarı şeffaf) ortamlarda ışınımı çözmeye ve spektral bağımlılıkları modellemeye olanak tanımaktadır.

hvac-modulu-3

 • Malzeme kütüphanesinde olmayan projenizde kullanmak istediğiniz malzemelerin ışınım özelliklerini tanımlayarak özelleştirebilirsiniz.

hvac-modulu-4

 • Projemizin genel ayarlar kısmında Güneş Işınımı seçeneğini aktif ederek belirlediğiniz özel konum ve saate göre güneşten kaynaklı ışınım etkilerinizi analizlerinize dahil edebilirsiniz.

hvac-modulu-5

 • Analiz sınır şartlarınızı belirtirken Işınım Kaynağı ve Işınımsal Yüzey tanımlamaları yapabilirsiniz.

hvac-modulu-6

 • Sonuç kısmında Kesik Grafiği seçeneği ile PMV ve PPD değerlerini istediğiniz kesitlerde dağılımını görüntüleyebilir, bu parametreler üzerinden maksimum ve minimum değerleri belirleyerek havalandırma, iklimlendirme çalışmaları yapabilirsiniz.

hvac-modulu-7

SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC modülü kullanıcıların oldukça kolay kullanımı ile hızlı bir şekilde termal analiz için karmaşık iklimlendirme ve soğutma sistemlerini doğru olarak modellemesine olanak tanımaktadır. Kullanım kolaylığı ve sektöre özel araçları bir araya getiren HVAC modülü, gelişmiş simülasyon doğruluğu ile maksimum analiz üretkenliği sağlamak için bu sektörde çalışan kullanıcılar için hedefe yönelik bir modüldür.

 

 

 

Teklif Al

Teklif Formu

Uzman satış, eğitim ve teknik destek personelimizle, çözüm ortaklarımıza kaliteli ürünleri, kaliteli hizmetle sunuyoruz.

  Teklif ve Randevu Formu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.
  Kimlik ve İletişim verilerimin, şirketiniz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında, reklam, kampanya, tanıtım faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti alabilmek amacıyla işlenmesine açıkça rıza göstermekteyim.