3DEXPERIENCE Enovia (Yönetim) çözümü, bulutta anında kullanılabilen güvenilir, paylaşılabilen ve ölçeklenebilir bir veri ve ürün yaşam döngüsü yönetimi sağlar. 3DEXPERIENCE Enovia, şirketlerin bu ayrıcalıkları ekstra bir donanım maliyetine gerek kalmadan, hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasına ve ürün geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan verileri ve ürün yaşam döngüsü yönetimini eş zamanlı olarak kullanmasına olanak tanır.

Veri yönetimi tamamen bulut tabanlıdır ve kullanıcılar herhangi bir cihazda herhangi bir yerden sorunları bildirebilir, revizyon yapabilir veya görev oluşturup görevlere reaksiyon verebilir.

3DEXPERIENCE Enovia çözümleri, firmanızın en önemli kaynaklarını, insanları, yazılım araçları, verileri vb. tek bir birleşik ve güvenli bir bulut ortamında tutmasını ve projeler üzerinde daha kolay iş birliği yapılabilmesini sağlar. 3DEXPERIENCE Enovia rolleri ve uygulamaları, mühendislik ekiplerine gerçek zamanlı, güvenli ve yapılandırılmış iş birliği ve ürün verilerinin yaşam döngüsü yönetimi için temel yetenekler verir. Ekibiniz ürün tasarımlarını, çoklu fizik simülasyon verilerini ve üretim süreci planlama bilgilerini maksimum izlenebilirlik ve esneklikle yönetebilir. Sürükle-bırak gibi basit hareketlerle görevleri kullanıcılara atayabilir ve takibini sağlayabilirsiniz. İnceleme ve analiz için CAD verilerini kullanarak web tabanlı işaretlemeler oluşturabilirsiniz.

İş Modelleme ve Planlama 4.0

  • Proje çıktılarını ürün portföyüyle birleştirin.
  • Platform üzerinden program ve kaynakları koordine edin.
  • Ekip üyelerinin ortak çalışma ortamıyla proje görevlerini uyum içinde yönetin.