Endüstri 4.0 dönüşümünün şirketlere gerektirdiği dijital iş birliği ihtiyacı 3DEXPERIENCE platformunun temel çıkış noktasıdır. 3DEXPERIENCE Works ile elde edeceğiniz iş birliği 4.0 ortamı sayesinde kullanıcılara muhteşem bir deneyim yaşatmayı amaçlayan, ürünlerinizi pazara daha hızlı sunmanız noktasında size yardımcı olacak esnek, ölçeklenebilir bir iş çözümüne sahip olun.

Bu yeni tasarım çözümüyle;

 • Birimler arasında inovasyon ve iş birliği sağlanır.
 • Kullanımı kolay, tek bir ara yüzü olan 3DEXPERIENCE platform güvenilir uygulamalara ev sahipliği yapar.
 • Platform hem bulutta hem de yerelde size yeni esneklik ve performans seviyeleri sunar.
 • 3DEXPERIENCE ile süreçte oluşturulan verinin tekrar tekrar kullanılması sağlanabilir. Bu avantajı sayesinde, iş ortakları, tedarikçiler ve üreticiler de dâhil olmak üzere şirket içi ve dışı ile iş birliği içinde çalışılabilinir.

Teknolojinin gelişmesiyle gelen rekabet ve müşteri baskısı, giderek daha karmaşık ürünleri daha hızlı oranlarda sunmayı, inovasyonu ve operasyonel anlamda hatasız olmayı başarının kritik faktörleri olarak öne çıkarıyor.

Günümüzde ürünleri kavramsallaştırma, tasarlama, üretme, test etme ve sertifikalandırma gibi süreçleri en optimum şekilde yönetebilmek için robotik kodlama, fabrika otomasyonu, Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka, Endüstri 4.0 devrimi ve bununla beraber gelen big data kavramları hayatımıza girdi.

Şirketlerde karmaşıklığı gidermenin kanıtlanmış bir yolu, ürün süreçlerini yönetmek için ürün yaşam döngüsü yönetimini (PLM) benimsemektir. Ürün geliştirme ve üretim süreçlerinizi optimize etmek ve tedarik zincirinizi entegre etmek için gerekli bir ilk adım olmakla birlikte, PLM artık tek başına yeterli değildir.

PLM’e ek olarak, şirketler yalnızca artan karmaşıklığı yönetmek için değil, aynı zamanda ek iş süreçlerini desteklemek için daha fazlasına ihtiyaç duyar. Bütçe yönetimi, verileri yönetme ve koruma, kalite yönetimi, sorun yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarikçi iş birliği ve üretim süreç kontrol sistemi gibi ek süreçler kritik önem taşır.

3DEXPERIENCE bu aşamada devreye girerek, PLM konseptinin de ötesinde bir anlayış ile birçok alanda etkisini göstermektedir.

Kısaca ”PLM+ PDM + ve çok daha fazlası = 3DEXPERIENCE platformudur.” diyebiliriz.

İş Birliği 4.0

Görüldüğü üzere mühendislik dışı faaliyetleri de tek bir platform üzerindeki tek bir veri modelindeki PLM bilgilerine bağlamak, iş birliği 4.0 dönüşümü ile herkesi senkronize tutmanın yoludur.

Dijital teknolojiyi kullanarak, her paydaş en son verilere anında ve her yerde erişilebilir ve bunlardan yararlanabilir.

İş birliği 4.0 ile birlikte gelen dijital süreklilik, iş birliğini hızlandırır ve ekip verimliliğini arttırır. Böylece inovasyona daha fazla zaman kalır.

3DEXPERIENCE platformu 11 ana sektörde ön plana çıkmaktadır. Bu sektörler;

 • Taşımacılık ve Ulaşım
 • İşletme Hizmetleri
 • İnşaat, Şehirler ve Bölgeler
 • Denizcilik
 • Endüstriyel Ekipman
 • Havacılık ve Savunma
 • İleri Teknoloji
 • Ev ve Yaşam Tarzı
 • Ambalajlı Tüketici Ürünleri
 • Yaşam Bilimleri
 • Enerji ve Materyaller
“Dijital devrim, yazmanın ve hatta baskının icat edilmesinden çok daha önemlidir” –Douglas Engelbart