SOLIDWORKS Electrical, mühendislik alanı için tasarlanan özel araçlar ve gömülü elektrik sistemlerinin daha hızlı tasarlanmasını sağlayan sezgisel arayüzlerle elektrik ürün tasarımını kolaylaştırır. SOLIDWORKS 3D CAD ile doğal entegrasyon, iş birliği ve üretkenliğin artmasını sağlar. Böylece ürün gecikmeleri azalır, tasarımlar daha tutarlı ve standart hale gelir, maliyet düşer ve ürünler pazara daha hızlı sunulur. SOLIDWORKS Elektrik Tasarım Araçları, elektrik ve mekanik tasarımların sorunsuz entegrasyonu için sektörde beğeni toplayan tasarım çözümleri sunar.

Ürün Yeniliğini Arttırır

  • Çığır açan ürün tasarımı sayesinde pazar payını artırır ve rakiplerinden ayrılır.
  • Ürün geliştirme sürecini kolaylaştıran ve yenilikçi ürünlerin pazara daha hızlı sunulmasını sağlayan sezgisel ve güçlü elektrik tasarım araçlarıyla mühendislik ekiplerini güçlendirir.

Üretimin ve Montajın Tutarlı Olmasını Sağlar

Şemadan alınan elektrik verilerinin 3D modeline dahil edilmesi, tüm ürün tasarımının ayrıntılı planlanmasını, görüntülenmesini ve belgelendirilmesini sağlayarak birimden birime tutarlı montaj yapılmasına yardımcı olur.

Pazara Sunma Süresini Kısaltır

Elektrik ve mekanik özelliklerin koordine edilmesi ekiplerin zamandan tasarruf etmek için birbirleriyle paralel çalışmasını sağlar. Zaman tasarrufu avantajlarının arasında özellikle üretim planlamasını hızlandırmak için mekanik ve elektrik Malzeme Listelerinin (BOM’ler) birleştirilmesi ve 3D modellerini kullanarak kablo/tel/kablo demeti yollarının daha hızlı planlanması yer alır.

Ürün Geliştirme Maliyetlerini Azaltır

  • İleri derecede otomatik ve verimli araçlar, tasarım sürecini hızlandırıp kolaylaştırarak geliştirme ve doğrulama sürelerini azaltır ve maliyetli revizyonları ortadan kaldırır.
  • Sanal elektrik tasarımını ürün geliştirme sürecinin ilk aşamalarına entegre ederek maliyetli prototip oluşturma ihtiyacını azaltır.
SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS ELECTRICAL BROŞÜRÜ

İNDİR