fbpx

WORKNC 2018 R2 YENİLİKLERİ

WorkNC 2018 R2 yenilikleri ile birlikte gelen değişikleri aşağıda derlenmiştir!  Kurulum dosyasını indirmek için yukarıdaki butona tıklayınız. WorkNC 3 Eksen, 5 Eksen, Robot, WorkXplore ve diğer modüller hakkında detaylı bilgi için Ürünler sekmesinden WorkNC sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

WorkNC 2018 R2 YENİLİKLERİ

 • Designer için 2B Çizim modülü,
 • Wall Machining işleme stratejisi,
 • Pocketing işleme stratejisinde ‘Waveform’ çevrimi,
 • Stock Model seçeneklerinden 3D STL Model’ de offset seçeneği,
 • WorkNC kurulum modernizasyonu,
 • Takım yolu görünümünde performans iyileştirmeleri,
 • Dinamik tutucu çarpışmaları denetimlerinin iyileştirilmesi,
 • Oluşturulan noktaları işleme sıralaması,
 • 5-Axis Curve Machining işleme stratejisinde opsiyonel olarak eğri yansıtma,
 • Waveform işleme stratejisinde ‘Entry Point’ seçeneği,
 • ‘Adjustable’ seçeneği ile delikler için ayarlanabilir uç noktalar,
 • Workzone oluşturmada STEP ve IGES dosya uzantılarını içe aktarmada iyileştirmeler,
 • WorkNC Robot iyileştirmeleri

DESIGNER İÇİN 2B ÇİZİM MODÜLÜ

 • Görünümler, bölümler ve detaylar oluştururken; dinamik görünüm, gölgeli görünüm ve bölgeler, sabit ve değişken bölümler eklendi. Detaylı görünümler oluşturulabilir. Görüşler ve parçalar arasında ilişkili ölçülendirme eklendi. 2B çizimleri, 3B modeldeki son değişikliklere güncelleme seçeneği eklendi.

WALL MACHINING İŞLEME STRATEJİSİ

 • Wall Machining yeni eklenen bir işleme stratejisidir. Bu işlem ile resimde görünen yüzeylere istenilen formda takım yolları çıkarılır.

WALL MACHINING İŞLEME STRATEJİSİ

 • Bir eğri ile 2B şeklinde bir takım yolu çıkartacağımızda, sonuç Z-Level Finishing Between 2 Curves işleme stratejisinde bu şekilde görünecek.
 • Wall Machining işleme stratejisi bu şekilde daha linear takım yolları oluşturur. Bu işleme yönteminin birçok seçeneği vardır.

POCKETING İŞLEMİNDE WAVEFORM ÇEVRİMİ

 • WorkNC 2018 R2’de artık ‘Pocketing’ işleme seçeneklerinde ‘Waveform’ çevrimi kullanılabilir. Bu şekilde daha hızlı işleme gerçekleştirilir.

3D STL MODEL’ DE OFFSET SEÇENEĞİ

 • Kaba ve Finiş işlemleri arasında, parça normalize veya ısıl işlemlere tabi tutulabilir. Bu parçanın hafifçe büyümesine veya bükülmesine sebep olabilir. Önceki stok modellerinin kullanılması, bu durumda net sonuç vermez. 2018R2, kullanıcının ofset uygulamasına izin vererek, daha doğru bir stok tanımlar.

 

 

WORKNC KURULUM MODERNİZASYONU

 • – Salt okunur dosyalar için;
 • <<Program Files>>
 • Kullanıcı yapılandırma dosyalar için;
 • C: \ProgramData

TAKIM YOLU GÖRÜNÜMLERİNDE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

 • WorkNC 2018R2 ile takım yolu görünümleri artık daha net, hızlı ve akıcı.

TUTUCU ÇARPIŞMALARINDAKİ DENETİMLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

 • WorkNC, tutucu,parça ve stok arasındaki çarpışmayı dinamik olarak hesaplar. Birçok versiyonda hesaplamalarda her element kullanılmıyordu. WorkNC 2018R2 her bir bileşeni kullanarak daha net sonuçlar vermekte.

OLUŞTURULAN NOKTALARI İŞLEME SIRALAMASI

 • 2018R1’ de işleme sırası için iki seçenek bulunmaktaydı. Bu güncelleme sayesinde nokta oluşturma menüsünde, oluşturulan noktaların sıralamasını verebilirsiniz. Yine bu menü de ok görsellerini kullanarak da noktaları sıralayabilirsiniz. Delik operasyonlarında ‘Machining Order’ seçeneğini kullanarak yine sıralama yapabilirsiniz.

5-AXİS CURVE MACHİNİNG YÖNTEMİNDE EĞRİ YANSITMA

 • ‘Project Curve on Surface’ seçeneği aktif hale getirerek, kesici takım oluşabilecek çarpmaları kontrol edip, uygun pozisyona gelecektir.

WAVEFORM YÖNTEMİNDE ‘ENTRY POİNT’ SEÇENEĞİ

 • Kullanıcılar nokta seçimlerini gerçekleştirirken, kullanılacak takım ve uygulanacak bölgeye göre seçimlerini tamamlamalıdır.

‘ADJUSTABLE’ SEÇENEĞİ İLE DELİKLERDE AYARLANABİLİR UÇ NOKTALAR

 • ‘Drilling Manager’ seçeneği kullanılarak deliklerde üst ve alt uç noktalar ayarlanabilir.

WORKZONE OLUŞTURMADA STEP VE IGES UZANTILARINI İÇE AKTARMADA İYİLEŞTİRMELER

 • ‘STEP’ ve ‘IGES’ uzantılarındaki dosyaları içe aktarırken ‘Check and Correct Defaults’ seçeneği ile oluşabilecek eksik ya da yırtık yüzeylerin iyileştirilmesi yapıldı.

WORKNC ROBOT İYİLEŞTİRMELERİ

 • Command: rdk_run
 • Dosya dönüştürme işlem olmadan WorkNC Robot başlatılmasını sağlar,
 • Varsayılan olarak seçili / bağlı hücreyi açar,
 • WorkNC Robot kullanılmaya hazır.

WORKNC İŞLEME YÖNTEMLERİ

 • Bazı işleme stratejilerinin yeri değiştirilerek, ‘Other’ kısmına taşınmıştır.