3DExperience Platform - İşbirliği 4.0 - Metropolsoft

3DEXPERIENCE İŞBİRLİĞİ 4.0

Tek Bir Kaynaktan İşbirlikçi Olarak Çalışın

Endüstri 4.0, dönüşümünün şirketlere gerektirdiği  dijital işbirliği ihtiyacı 3DExperience Platformu’nun temel çıkış noktasıdır. 3DExperience.Works ile elde edeceğiniz işbirliği 4.0 ortamı sayesinde kullanıcılara muhteşem bir deneyim yaşatmayı amaçlayan, ürünlerinizi pazara daha hızlı sunmanız noktasında size yardımcı olacak esnek, ölçeklenebilir bir iş çözümüne sahip olun.

Bu yeni tasarım çözümüyle;

 • birimler arasında inovasyon ve işbirliği sağlanır.
 • kullanımı kolay, tek bir ara yüzü olan 3DEXPERIENCE Platform, güvenilir uygulamalara ev sahipliği yapar.
 • platform hem bulutta hem de yerelde, size yeni esneklik ve performans seviyeleri sunar.
 • 3DExperience ile süreçte oluşturulan verinin tekrar tekrar kullanılmasını sağlanabilir. Bu avantajı sayesinde, iş ortakları, tedarikçiler ve üreticiler de dâhil olmak üzere şirket içi ve dışı ile işbirliği içinde çalışılabilir.

3DExperience Platform  hakkında detaylı bilgi almak için:

0216 466 67 70

Teknolojinin gelişmesiyle gelen rekabet ve müşteri baskısı, giderek daha karmaşık ürünleri daha hızlı oranlarda sunmayı, inovasyonu ve operasyonel anlamda hatasız olmayı başarının kritik faktörleri olarak öne çıkarıyor.

Günümüzde ürünleri kavramsallaştırma, tasarlama, üretme, test etme ve sertifikalandırma gibi süreçleri en optimum şekilde yönetebilmek için; robotik kodlama, fabrika otomasyonu, Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka, Endüstri 4.0 devrimi ve bununla beraber gelen big data kavramları hayatımıza girdi.

Şirketlerin karmaşıklığı ele almanın kanıtlanmış bir yolu, ürün süreçlerini yönetmek için ürün yaşam döngüsü yönetimini (PLM) benimsemektir. Ürün geliştirme ve üretim süreçlerinizi optimize etmek ve tedarik zincirinizi entegre etmek için gerekli bir ilk adım olmakla birlikte, PLM artık tek başına yeterli değildir.

PLM’e ek olarak, şirketler yalnızca artan karmaşıklığı yönetmek için değil, aynı zamanda ek iş süreçlerini desteklemek için daha fazlasına ihtiyaç duyar. Bütçe yönetimi, verileri yönetme ve koruma, kalite yönetimi, sorun yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarikçi işbirliği ve üretim süreç kontrol sistemi gibi ek süreçler kritik önem taşır.

3DExperience bu aşamada devreye girerek, PLM konseptinin de ötesinde bir anlayış ile birçok alanda etkisini göstermektedir

Kısacası, PLM + PDM + ve çok daha fazlası = 3DExperience Platform’dur diyebiliriz.

İş Birliği 4.0

Görüldüğü üzere mühendislik dışı faaliyetleri de tek bir platform üzerindeki tek bir veri modelindeki PLM bilgilerine bağlamak, iş birliği 4.0 dönüşümü ile herkesi senkronize tutmanın yoludur.

“Dijital devrim, yazmanın ve hatta baskının icat edilmesinden çok daha önemlidir”   – Douglas Engelbart

Dijital teknolojiyi kullanarak, her paydaş en son verilere anında ve her yerde erişebilir ve bunlardan yararlanabilir.

İş Birliği 4.0 ile birlikte gelen dijital süreklilik, işbirliğini hızlandırır ve ekip verimliliğini artırır, böylece inovasyona daha fazla zaman kalır.

3DEXPERIENCE® Platformu 11 ana sektörde ön plana çıkmaktadır. Bu sektörler;

 • Taşımacılık ve Ulaşım
 • İşletme Hizmetleri
 • İnşaat, Şehirler ve Bölgeler
 • Denizcilik
 • Endüstriyel Ekipman
 • Havacılık ve Savunma
 • İleri Teknoloji
 • Ev ve Yaşam Tarzı
 • Ambalajlı Tüketici Ürünleri
 • Yaşam Bilimleri
 • Enerji ve Materyaller’dir.

ROLLER

COLLABORATIVE BUSINESS INNOVATOR

Collaborative Business Innovator rolü ile;

 • Çalışanlarınızı, tedarikçilerinizi, müşterilerinizi, tüketicilerinizi ve denetleyicilerinizi sürdürülebilir bir yenilikçilik için yapısal bir şekilde birleştirebilirsiniz.
 • Tüketiciler ve müşterilerle erken fikir aşamasından itibaren etkileşime geçerek yenilikçiliğinizi daha hızlı sağlayabilirsiniz
 • En az çaba ile tüm değer zincirinizdeki geri bildirimleri elde edebilir ve inceleyebilirsiniz
 • Elinizdeki veya raporlardaki eski data ile değil, işletme içerisindeki tüm verileri göz önünde bulundurarak doğru kararlar verebilirsiniz
 • Değer zincirinizde hızlıca paylaşarak üretkenliğinizi arttırabilirsiniz. Veri güncelleştirmesine ve durum yönetimine daha az zaman harcayabilirsiniz.