EDGECAM 2018 R1 YENİLİKLERİ

KÜTÜKTE TERS KESİM

 • Kaba işlemede Kütükte Ters Kesim Hesapla komutu eklendi. Bu komutla program kütüğü analiz edip boşluklara göre takımyolu çıkartır. Böylece gereksiz takımyollarını iptal etmiş olur.

DALGAFORMU İŞLEMEDE YAKLAŞMA İÇİN HELİS ÇAPI

 • Dalgaformu işlemede takım yaklaşırken minimum ve maksimum helis çapları değer olarak girilebilir. Böylece istenilen genişlikte bir yaklaşma helisi sağlanır.

UNSUR SINIRLARINA GÖRE İŞLEME

 • Mevcut kütüğe göre işleme yapıldığında takım kütüğü dikkate alarak unsur sınırlarını aşarak işleme yapabiliyordu. Eklenen Pass Boundary to Cycles komutu ile artık takımyolları unsur formuna göre sınırlanabilir.

 


B EKSEN KONTÜR – MAKSİMUM AÇISAL ARTIM

 • Kontür işlemede maksimum açı artımı değer olarak verilebilir. Bu değerlere göre daha fazla veya az kontrol noktası oluşturulabilir. Verilen değerlere göre yüzey kalitesini arttırabilir.

KABA TORNA AYNA ÇARPMA KONTROLÜ

 • Kaba tornalamada ayna çarpma kontrolü eklendi. Özellikle bitim mesafesinin uzatıldığı durumlarda faydalıdır.
  Main ve Sub spindle için destekler.


KABA TORNA KÜTÜK BAŞLANGIÇ – BİTİM UZATMA

 • Kaba tornalamada kütüğe göre işlemede başlangıç ve bitim uzatılamıyordu. Yeni gelen özellikle artık kütüğe göre işlemelerde başlangıç ve bitim kütükten itibaren uzatılabilir.

 

 

Z SEVİYELİ İŞLEME SON KESİM TEKRARI

 • Z Seviyeli İşlemede çoklu pasoda son paso tekrarı eklendi. Özellikle sert malzemelerde son pasonun tekrarlanması gereken durumlarda kullanılabilir.

Z SEVİYELİ İŞLEMEDE YAY İÇİN İLERLEME AYARI EKLENDİ

 • Yaylarda ilerleme ayarı Code Wizard içinden ayarlanıyordu. Artık Z Seviyeli İşleme içindeki seçenek ile kullanıcı bu ayarı komut içinden yapabilir.

DERİN DELİK DELME

 • Delik çevriminde derin delik delme penceresi eklendi. Bu eklenti ile kullanıcı farklı derinliklerde su, devir, ilerleme vb… değerleri kontrol edebilir.

UNSUR BULMA GELİŞTİRMESİ

 • Unsur bulurken tek tek ve birleşik olarak bulunan unsurlardan birleşik olan işlendiğinde, diğer unsurlar otomatik olarak silinir.

RESİMLİ KOMUT EKLENTİSİ

 • B Eksen Kontür ve 3-5 Eksen Çevrimi resimlendirmesi tamamlandı.

YENİ DÜZLEM İŞARETLERİ

 • Görünürlüğü geliştirmek için yeni düzlem işaretleri eklendi. Parça, ilişki ve tezgâh konumları için farklı düzlem işaretleri düzenlendi.

SİMÜLASYONDA DÖNME EFEKTİ

 • Simülasyonda frezeler dönerek işleme yapıyordu, yeni eklentiyle tutucunun dönüp dönmemesi kullanıcıya bırakıldı.

YENİ LİSANSLAMA

 • Lisanslama penceresi değişti.

 


GEREKSİZ HESAPLAMA İPTALİ

 • Takım içindeki bazı değişikliklerde artık hesaplama yapılmayacak. Tutucu tipi, soğutma, takım boyu, maksimum devir vb… değerler değiştiğinde hesaplama yapmayacak