Edgecam 2016 R2 Yenilikleri

64 BIT EDGECAM

 • Edgecam artık 32 bit sistem mimarisini terked erek 64 bit ile çalışıyor. Bu geliştirmenin ana hedefi 32 bit uygulamalarda zorunlu olan 2 GB hafıza sınırını kaldırmaktır.Bu bize daha büyük, daha fazla büyük ebatlı katı modelleri kolaylıkla yükleme ve hızlı takım yolu hesaplamamızı olanağı sunar.

 


GRAFİK SIKIŞTIRMA VE DEPOLAMA VERİSİ

 • Yeni depolama verisi ve sıkıştırma teknolojisi ile daha önce bir kez açılmış CAD model dosyaları ortalama 20 kat daha hızlı açılabilecek.
 • Windows Browser’daki ön izleme dosyasında döndürme, zoom gibi kontrol işlemeleri yapılabilir.

DÖNEL KAFAYLA TORNALAMA

 • Frezeleme ve Bohrwerk tezgâhlarında tezgâh kafasına takılan torna takımıyla tornalama özelliği eklendi. Desteklenen ilk yapılandırma B-eksen tablalı Yatay Tezgâhlar.

 


NUTATED HEAD-TABLE

 • Nutated Head-Table (bir dönel eksen kafada, diğeri tablada) tezgâhlar için Post Processor desteği eklendi. Normal tezgahlarda sadece XZ ve YZ tornalama düzlemlerine izin verilir, CPL dönel eksen etrafında döner. Nutated tezgâhlarda 2 veya 3 eksen etrafında döner.

 


Z-SEVİYELİ İŞLEME – TÜM KÖŞE STRATEJİLERİNDE TAKIM TELAFİSİ

 • Z Seviyeli işlemede telafi seçildiğinde köşe stratejileri olarak Yüksek Hız, Twizzle seçenekleri eklendi. Önceki versiyonlarda Takım çap telafisi sadece Keskin veya Yuvarlak seçeneklerinde kullanılıyordu.

 


OPERASYON – INDEX GELİŞTİRMESİ

 • Tüm Freze operasyonlarında, seçili unsur mevcut düzlem haricinde bir düzleme ait ise güvenli Index komutu uygulanır.

 


OPERASYON – TAKIM DEPOSUNDAN İLERLEME VE DEVİR DEĞERLERİ

 • Freze ve Torna Operasyonlarında ilerleme ve devir değerleri kütüphaneden okunup kullanılabilir. Böylece çok daha kolay işlemler yapılabilir ve hızlı sonuçlar alınır.

 


“YÜZEY SİLÜETİNDEN KES” SEÇENEĞİ

 • Paralel İşleme, Sabit Aralıklı İşleme ve Son Kalem Pasosu komutlarına Yüzey Silüetinden Kes seçeneği eklendi. Bu seçenekle seçili olan yüzey silüetinde otomatik olarak sınır oluşturulup takım yolu trimlenir.

 


ÇEVRİMLERDE AÇIKLAMA ALANI

 • Freze ve torna çevrimlerine Açıklama alanı eklendi. Bu alana girilen bilgiler Post Processor içinde ve İşleme Dizisinde görülebilecek.

 


DÜZLEM ADI DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ

 • Yeni bir düzlem oluşturulduğunda Edgecam otomatik olarak ilişkili düzlem adını kopyalar veya yeni bir ad verir. Yeni gelen eklenti ile bu düzlem adı kullanıcının isteğine göre değiştirilebilir.

5 EKSEN’DE TAKIMIN EKSENİNDE GERİ ÇEKİLME KONTROLÜ

 • Takım çarpmalarda kendi ekseninde geri çekilme seçeneği eklendi. Böylece çarpmadan kaçınmak için yapılan geri çekilme hareketinde farklı bir açı girerek yeni bir çarpma riskini ortadan kaldırmak için takımın kendi eksenin geri çekilmesi sağlandı.

İLERİ 5 EKSEN’DE FLOWLINE YÜZEY İŞLEME

 • Takım yolu kenarları seçmeden direkt yüzey akış formunda oluşur. Kullanıcı, işleme yüzeyini seçtikten sonra kenarları seçmek zorunda kalmadan hızlı ve kaliteli bir şekilde takım yolu oluşturur.

İLERİ 5 EKSEN YÜZEY İŞLEME – TAKIMYOLU AYNALAMA

 • Simetrik olarak 5 eksen uygulamaları için simetrik özellikli parçalar için 5 eksende oluşturulan takım yollarına aynalama özelliği eklendi.

5 EKSEN PORT İŞLEME YAKLAŞMADA YUVARLAMADAN KAÇINMA

 • Yeni gelen özellikle takım yüzeye yaklaşırken yuvarlama yapmadan yaklaşır. Standart işlemede, takım ucunda radyus varsa, takım işleme yüzeyine yaklaşırken bu radyus ölçüsünde yuvarlama yapardı.

İLERİ 5 EKSEN PORT İŞLEME – OTOMATİK SPİNE

 • Port işlemede kanal genişliği takım çapına çok yakın bir noktaya gelse dahi yine de takım yolu oluşur. Böylece tek takım ile olabildiğince en derin formlar işlenmiş olacaktır.

İLERİ 5 EKSEN MULTIBLADE/IMPELLER– FILLET İŞLEME

 • Multiblade parçalar için otomatik fillet işleme özelliği eklendi. Hub ve blade arasındaki radyuslara son temizleme işlemleri otomatik olarak yapılır. Bu özellik yardımıyla program radyusları kendisi otomatik olarak bulur ve işleyebilir.

KABA KANAL ÇEVRİMİNDE TELAFİ

 • Tornalamada kaba kanal çevriminde takım ucuna göre takım ucu telafili takım yolu oluşturulur.

KABA KANAL ÇEVRİMİ GELİŞTİRMESİ

 • Kanaldaki pah veya radyus yana kayma mesafesinden daha düşük ise bu formu dikkate almadan takım yolu oluşturulur. Eğer radyus veya pah kaba takım yolu oluşturacak kadar büyük ise bu alanlarda takım yolu oluşturur.

KABA KANAL ARA DİLİMLEME SEÇENEĞİ

 • Kaba kanal işlemede ara dilimleme seçeneği eklendi. Asıl takım yolu oluştuktan sonra oluşan basamaklar için ara dilimleme değerine göre ek takım yolları oluşturulabilir.

TORNADA DİŞ AÇMA İÇİN YAKLAŞMA HAREKETİ

 • Torna diş açma komutunda yaklaşma hareketi geliştirildi. Yeni geliştirmeyle yaklaşma her zaman işlenecek profilin Başlangıç/Bitiş noktalarının üstünde olacak. Bu sayede çevrim kullanırken Single Block modunda tezgâhın vereceği hatanın önüne geçilmiş olur.

TEL EROZYON GELİŞTİRMESİ

 • VERO PEPS Tel Erozyon teknolojisine uygun çıktı geliştirmeleri eklendi.
 • Ek işleme ve kontrol versiyonlarına göre Makino teknoloji veri tabanı güncellendi.

TEL EROZYONDA DÖNEL EKSEN KONTROLÜ

 • Tel taşıma komutuna Simültane Dönel Eksen Kontrolü eklendi. Bu eklentiyle dönel ve lineer eksenler simültane veya bağımsız hareket edebilir.

TEL EROZYON TAKIMYOLU ÇOĞALTMASI

 • Tel Erozyon işlemelerinde takım yolu çoğaltma eklendi.

PROB ÇEVRİMİ DİREKT SEÇİM

 • Edgecam Prob modülünde katı modelden direkt seçim eklendi. Böylece çok daha kolay bir şekilde çizgi veya sınır oluşturmadan yüzeyden seçim yapılabilecek.

ÇOKLU DELİK ŞABLONU GELİŞTİRMESİ

 • Tek delik tanımında çoklu delik şablonu bulma eklendi. Böylece karmaşık deliklerle çalışan kullanıcıların önceden kayıtlı delik şablonları ile eşleştirmesi mümkün olacak.

YENİ İŞLEME DİZİSİ İÇİN KÜTÜK GÜNCELLEME

 • Yeni İşleme Dizisi seçildiğinde önceki işlemeleri dikkate alarak kütük güncelleme yapılabilir. Böylece önceki operasyondan arta kalan işlenmemiş alanlar kütük üzerinden belirginleştirilerek işlemeye devam edilir. Gereksiz takım yolu oluşturulması, takım hareketleri ve boşta çalışma süresi azaltılarak daha rahat ve verimli bir işleme elde edilebiliyor.

TORNA – MANUEL SINIR DEĞİŞTİRME

 • Edgecam Tornalama modülünde manuel oluşturulan sınırlar daha da kolay bir  şekilde değiştirilebilecek.

AYAR PENCERESİ TAŞINDI

 • Parça konum belirleme, sıfırlama ve ayarlama penceresi, sabitlenebilen ayarlar penceresine taşındı.

FREZE ÇEVRİMLERİ RESİM EKLENTİSİ

 • Plunge Roughing-Ezerek Kaba İşleme, Takım yolu Yansıtma, Köşe Temizleme, Sınır Yansıtma çevrimleri resimlendirildi.

GÖRÜNÜM VE RENDER TUŞLARI

 • Post Processor’de tanımlı tezgâh parçalarını ayrı ayrı veya tümünü saklama ve görünür yapma tuşları eklendi.

UNSUR BUL DELİK GRUPLAMA

 • Delik seçeneklerinde açıklık mesafesine göre delik gruplama eklendi. Böylece belirli mesafede boşluğu bulunan delikler ayrı bir gruplama ile gruplanabilir.

RENGE GÖRE FİLTRELEME

 • Filtre seçeneklerinde renge göre seçim yapılabilir. Böylece seçim yaparken sadece belirli renkteki unsurlar kullanılabilecek.


X EKSENİ KAÇIK TARETLER İÇİN POST VE SİMÜLASYON DESTEĞİ

 • Farklı X merkezli taretler için post desteği eklendi. Böylece bu tarz daha karmaşık tezgâhlar için Son İşlemci ayarlaması ve desteği verilebilecek.

SİMÜLATÖRDE TEZGÂH PARÇALARINI SAKLA/GÖSTER

 • Simülatörde Tezgâh parçalarını ayrı ayrı veya tümünü saklama ve görünür yapma tuşları eklendi.

EWS – 2D İLİŞKİ DÜZENLEMESİ

 • Ölçüye çift tıklayarak matematiksel ilişkiler/fonksiyonlarla ölçülendirmeler yapılabiliyor.

EWS – IGES DOSYASI AÇMA

 • Edgecam Katı model tasarım çözümü olan EWS ortamına IGES dosyaları çağrılabiliyor veçizgiler EWS içinde kullanılabiliyor.

T-SLOT TAKIMI EK SIFIR NOKTASI

 • Edgecam Katı model tasarım çözümü olan EWS ortamına IGES dosyaları çağrılabiliyor veçizgiler EWS içinde kullanılabiliyor.

TORNA DİŞ TAKIMI İÇİN İÇ TEĞET ÇEMBER DÜZENLEYİCİ

 • Torna diş takımı için iç teğet çember düzenleyici eklendi.